a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

v

w

z

Kvapilová Hana

Jméno: Kvapilová Hana
Datum narození: 1960
Místo narození: Praha, ČR


Životopis

Hana Kvapilová, rozená Kubešová, byla česká divadelní herečka světového významu.

Narodila se v Praze, kde její otec provozoval pozlacovačskou restaurátorskou dílnu. Navštěvovala napřed soukromou školu F. S. Amerlingové, v letech 1871 - 1875 Vyšší dívčí školu. Když se po finančním úpadku otcovy firmy rodina ocitla v bídě, pomáhala ji Hana živit příležitostnými pracemi. Hrát divadlo začala ochotnicky v Malostranské besedě a rychle na sebe upozornila svým výrazným hereckým talentem. V roce 1886 dostala nabídku do Švandova divadla a stala se profesionální herečkou. O dva roky později byla již členkou činohry Národního divadla, kde působila až do své smrti.

V roce 1890 se Hana Kubešová seznámila s o osm let mladším novinářem, spisovatelem a pozdějším režisérem Národního divadla Jaroslavem Kvapilem. O čtyři roky později se za něj provdala. Dlouholeté přátelství jí pojilo se spisovatelkou Růženou Svobodovou.

Na jevišti Národního divadla se stal jejím důležitým partnerem další velký český herec: Eduard Vojan. Spolu s ním se stala vůdčí osobností činohry Národního divadla. Hana Kvapilová plně žila atmosférou doby, v níž žila, a otázkami, které si kladla. Jednou z nich bylo hledání nového smyslu života ženy i mýtus ženy jako nositelky sil, které mohou očistit a odrodit společnost.

Kvapilová na ně odpovídala a odpovědi hledala ve svých rolích, které proto nabývaly neobyčejné přesvědčivosti. Hledajících, po kráse a dokonalosti toužících, citlivých žen, často zklamaných během života i muži, ztělesnila celou řadu, od Ibsenovy Nory a Rebeky Westové, Čechovovy Máši, Kvapilovy Princezny pampelišky až po Mínu z Hilbertovy Viny a Zeyerovu Mahulenu. „Mluvila, a vy jste viděli louky kvést, slyšeli ptáky zpívat, lípy voněly a jaro válo ve vzduchu“, charakterizoval jeden z divadelní kritiků její umění. Kvapilová a její muž byli také mezi prvními, kdo začali pracovat s dekorací jako součástí nálady inscenace.

Hana Kvapilová zemřela náhle a nečekaně ve věku čtyřiceti sedmi let na vrcholu své umělecké dráhy.